Aktuality

 1. Oznam obecného úradu - úradné hodiny od 11.1.2021 do 24.1.2021
 2. Uznesenie vlády SR o predĺžení núdzového stavu.
 3. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2021.
 4. ÚPSVaR Partizánske mení v zmysle záverov stretnutia KŠ v termíne od 16.12.2020 do 8.1.2021 úradné hodiny.
 5. Vyhláška RÚVZ v TN zo dňa 8.12.2020
  zverejnené 10.12.2020
 6. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 09.12.2020
 7. Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby.
  Pre stavebné objekty: SO 01 - Rozšírenie distribučného rozvodu NN , SO 01 – Rozšírenie verejného osvetlenia na pozemkoch parciel: C-KN 508/1, 508/2, 519, 520, 132/2, 133, 131, 132/4
 8. Antigénové testovanie na koronavírus COVID -19 v okrese Bánovce nad Bebravou
  zverejnené 18.11.2020
 9. Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
  zverejnené 18.11.2020
 10. Modré autobusy budú jazdiť v prázdninovom režime.
  Tlačová správa TSK.
 11. Informácie k celoplošnému testovaniu na COVID-19
  V obci Dvorec podľa aktuálnych pokynov prebehne testovanie v jeden deň - nedeľu 1.11.2020
 12. Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška.
  nariadenie platné od 15.10.2020
 13. Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky.
  nariadenie platné od 15.10.2020
 14. Opatrenie ÚVZ SR - rúška od 1.10.2020
  1.10.2020
 15. Opatrenie ÚVZ SR - prevádzky a hromadné podujatia od 1.10.2020
  1.10.2020
 16. Opatrenie ÚVZ SR - po príchode na územie SR, hranice od 1.10.2020
  1.10.2020
 17. Uznesenie vlády SR - núdzový stav od 1.10.2020 na obdobie 45 dní.
 18. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
  zverejnené 24.09.2020
 19. Opatrenia RÚVZ platné od 20.9.2020.
 20. Pozvánka na 8.zasadnutie Obecného zastupiteľstva
 21. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 25.08.2020
 22. Oznam pre rodičov žiakov ZŠ- začiatok šk.roka 2020/2021
 23. Verejná vyhláška- Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení
 24. Pomôž aj Ty recyklácii.
 25. Zastavenie a státie na chodníkoch
  zverejnené 11.08.2020
 26. Dôležité - termíny a spôsob nakladania s odpadmi od 1.7.2020!!!
  informačný leták
 27. Rozhodnutie zriadovateľa o otvorení ZŠ s MŠ
 28. Uznesenie vlády SR - núdzový stav.
  Zákaz vychádzania od 8.4.2020 0.00 hod. do 13.4.2020 do 23.59 hod.
 29. Opatrenie ÚVZ SR - štátna karanténa po príchode na územie SR.
  zverejnené 8.4.2020
 30. Seniori, stop podvodníkom!
 31. Čo robiť a čo nerobiť v domácej izolácii.
  zverejnené 13.3.2020
 32. Usmernenie hlavného hygienika SR - štvrtá akltualizácia.
  zverejnené 13.3.2020
 33. Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov.
  zverejnené 13.3.2020
 34. Oznam riaditeľky ZŠ s MŠ Dvorec k prerušeniu vyučovania v období od 16.3.2020 do 27.3.2020
  zverejnené 13.3.2020
 35. Súhrn opatrení prijatých KŠ SR dňa 12.3.2020
  zverejnené 13.3.2020
 36. Telefónne linky ÚVZ - nepretržitá činnosť.
  zverejnené 12.3.2020
 37. Mimoriadna situácia na území celej SR od 12.3.2020 od 6.00
  zverejnené 12.3.2020
 38. Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe.
  zverejnené 11.3.2020
 39. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske prijíma v termíne od 11.3.2020 do odvolania opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu infekčných ochorení.
  zverejnené 10.3.2020
 40. Verejná vyhláška - rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí.
  Opatrenie ÚVZ SR zverejnené 10.3.2020
 41. Verejná vyhláška - rozhodnutie - zákaz fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám organizovať športové, kultúrne a spoločenské podujatia.
  Opatrenie ÚVZ SR zverejnené 10.3.2020
 42. Usmernenie pre obce - zamedzenie šírenia koronavírusu v SR.
  zverejnené 9.3.2020
 43. Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19.
  Informácie RÚVZ
 44. Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?
  Informácie RÚVZ
 45. Na úrady si už nemusíte nosiť...
  v zmysle Zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z.z.
 46. Oznámenie k podaniu daňových priznaní za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad k 31.1.2020.
 47. 01-daňovník /súhrn príloh/
 48. 02-pozemok
 49. 03-stavba slúžiaca na jeden účel
 50. 04-stavba slúžiaca na viac účelov
 51. 05-byt
 52. 06-pes
 53. 09-príloha zníženie /oslobodenie/
 54. Zber - Papier,Plasty,Sklo
  zverejnené 17.1.2020
 55. Vianočný pozdrav
  zverejnené 23.12.2019
 56. Pozvánka na 4. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 25.9.2019 o 17.00 h. štvrté zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 57. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2019.
 58. Tlačivo na registráciu chovu.
 59. Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných.
  zverejnené 27.11.2018
 60. Výsledky volieb z 10.11.2018
  zverejnené 11.11.2018
 61. Leták - neplytvajte potravinami.
 62. Leták - predchádzanie vzniku odpadov.
 63. Leták - kompostovanie.
 64. Leták - komunitné kompostovanie.
 65. Leták - využitie bioodpadu v záhrade.
 66. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov 2018
  zverejnené 20.9.2018
 67. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu 2018
  zverejnené 20.9.2018
 68. Upozornenie vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy - zaburinenie.
 69. Upozornenie SPP - revízie plynových zariadení.