Aktuality

 1. Prednáška - Kompostovanie v kompostéroch
  zverejnené 15.10.2019
 2. Pozvánka na slávnostné odhalenie pamätnej tabule Jánovi Geletovi
  zverejnené 15.10.2019
 3. Pozvánka na 4. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 25.9.2019 o 17.00 h. štvrté zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 4. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 6.9.2019
 5. Oznámenie o uložení písomnosti - Stanislava Bencová
  zverejnené 12.7.2019
 6. Pozvánka na 3. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 26.6.2019 o 19.00 h. tretie zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 7. Voľba hlavného kontrolóra obce Dvorec.
  Obecné zastupiteľstvo v Dvorci na základe uznesenia č. 2/2019 bod 5 zo dňa 28.5.2019 v zmysle § 18a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Dvorec.
 8. Pozvánka na druhé zasadanie OZ
 9. Cyklistické preteky
  zverejnené 15.5.2019
 10. Voľby do EP-elektronická adresa-žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
  zverejnené 2.4.2019
 11. Oznámenie o uložení písomnosti - Stanislava Bencová
  zverejnené 21.3.2019
 12. Voľby do EP - elektronická adresa - delegovanie členov do OVK
  zverejnené 21.3.2019
 13. Voľby prezidenta-zoznam kandidátov
  zverejnené 25.2.2019
 14. Starostka obce zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov na deň 25.2.2019 o 17.00 h. prvé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 15. Voľby prezidenta-elektronická adresa-žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
  zverejnené 8.2.2019
 16. Voľby prezidenta-elektronická adresa-delegovanie členov do OVK
  zverejnené 7.2.2019
 17. Voľby do EP-Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
  zverejnené 6.2.2019
 18. Oznámenie k podaniu daňových priznaní za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad k 31.1.2019.
 19. 01-daňovník /súhrn príloh/
 20. 02-pozemok
 21. 03-stavba slúžiaca na jeden účel
 22. 04-stavba slúžiaca na viac účelov
 23. 05-byt
 24. 06-pes
 25. 09-príloha zníženie /oslobodenie/
 26. Voľby prezidenta-Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
  zverejnené 15.1.2019
 27. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2019.
 28. Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ.
  Starostka Obce Dvorec zvoláva v zmysle §12, ods. 1 a §13, ods.4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 10. 12. 2018 t.j. v pondelok o 17.00 h. ustanovujúce zasadnutie OZ v Dvorci.
 29. Pozvánka na 22. zasadanie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 3.12.2018 o 17.00 h. dvadsiate druhé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 30. Tlačivo na registráciu chovu.
 31. Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných.
  zverejnené 27.11.2018
 32. Výsledky volieb z 10.11.2018
  zverejnené 11.11.2018
 33. Leták - neplytvajte potravinami.
 34. Leták - predchádzanie vzniku odpadov.
 35. Leták - kompostovanie.
 36. Leták - komunitné kompostovanie.
 37. Leták - využitie bioodpadu v záhrade.
 38. Pozvánka na 21. zasadanie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 6.11.2018 o 17.00 h. dvadsiate prvé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 39. Pozvánka na 20. zasadanie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 25.9.2018 o 17.00 h. dvadsiate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 40. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov 2018
  zverejnené 20.9.2018
 41. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu 2018
  zverejnené 20.9.2018
 42. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 13.9.2018
 43. Komunálne voľby 2018 - zverejnenie elektronickej adresy
  zverejnené 30.8.2018
 44. Komunálne voľby 2018 - menovanie zapisovateľa
  zverejnené 30.8.2018
 45. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 24. 8. 2018
 46. Komunálne voľby 2018 - počet poslancov a obvodov
  zverejnené 17.8.2018
 47. Komunálne voľby 2018 - počet obyvateľov
  zverejnené 17.8.2018
 48. Komunálne voľby 2018 - Informácie pre voliča
  zverejnené 20.7.2018
 49. Upozornenie vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy - zaburinenie.
 50. TSK a SAD Trenčín spustili letnú sezónu - cykloautobusy na trase Trenčín - Dubodiel - Bánovce nad Bebravou.
  Sobota, Nedeľa a sviatok od 2.6.2018 do 2.9.2018
 51. Pozvánka na 19. zasadanie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 25.6.2018 o 18.00 h. devetnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 52. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 14.6.2018
 53. Upozornenie SPP - revízie plynových zariadení.
 54. Informácia MV SR - SMS na číslo tiesňového volania 112.
 55. Oznámenie o uložení písomnosti
  zverejnené 10.4.2018
 56. Pozvánka na 18. zasadanie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 21.3.2018 o 17.00 h. osemnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 57. Seniori, pozor!
  Polícia radí seniorom ako sa nestať obeťou zlodejov a podvodníkov.
 58. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Bencová Stanislava
  zverejnené 15.1.2018
 59. Šťastné a veselé vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2018.
 60. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Bencová Stanislava
  zverejnené 14.12.2017
 61. Vykurovanie - obce
  zverejnené 5.12.2017
 62. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Bencová Stanislava
  zverejnené 26.10.2017
 63. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva TSK - VO č. 1
  zverejnené 9.10.2017
 64. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu TSK
  zverejnené 9.10.2017
 65. Výberové konanie na funkciu - hlavný kontrolór obce Dvorec.
  zverejnené 4.10.2017
 66. Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
  Zverejnené 21.8.2017
 67. Tour de Baška - pozývame občanov na stretnutie s Jaroslavom Baškom dňa 3.8.2017 o 12.00 h. pred obecným úradom.
  zverejnené 28.7.2017
 68. Informácie pre voliča - voľby do orgánov samosprávnych krajov
  Zverejnené 4.7.2017
 69. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou Dvorec.
  zverejnené 5.5.2017
 70. Ochrana lesov pred požiarmi - 2017.
  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou.
 71. Oznámenie k podaniu daňových priznaní za daň z nehnuteľností, za psa a poplatku za komunálny odpad do 31.1.2017.
 72. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2017.
 73. Oznámenie obce - opotrebované pneumatiky.
  zverejnené 20.12.2016
 74. Informácia SPP - od 1.7.2016 prísnejšie postihy za nelegálny odber energií.
 75. Štastné a veselé vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2016.
 76. Voľby do NR SR 2016 - elektronická adresa.
  zverejnené 7.12.2015
 77. Informácia pre voliča - voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
  zverejnené 20.11.2015