Aktuality

 1. Informácie k celoplošnému testovaniu na COVID-19 dňa 17.4.2021
 2. Veľkonočný pozdrav.
 3. Zápis do prvého ročníka dňa 8. a 9. apríla 2021.
  ZŠ s MŠ Dvorec
 4. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o začatí stavebného konania líniovej stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
  zverejnené 25.3.2021
 5. Rozhodnutie o otvorení ZŠ v MŠ Dvorec od 22.3.2021 do odvolania.
 6. Uznesenie vlády SR o predĺžení núdzového stavu s účinnosťou od 20.3.2021 na obdobie 40 dní.
 7. Vyhláška ÚVZ SR vydaná 3.3.2021.
 8. Uznesenie vlády SR - núdzový stav od 3.3.2021
 9. Otvorený list ministrovi zdravotníctva od starostov obcí okresu Bánovce nad Bebravou.
 10. Zoznam mobilných odberových miest v Bánovciach nad Bebavou.
  aktuálny od 15.2.2021
 11. SODB 2021
  Link na sčítanie sa nachádza v podstránke "Novinky"
 12. Tlačivo - priznanie k dani z nehnuteľností.
 13. Leták - zber separovaného odpadu v obci Dvorec na rok 2021.
 14. Oznámenie k podaniu daňových priznaní za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad k 31.1.2021.
 15. 01-daňovník /súhrn príloh/
 16. 02-pozemok
 17. 03-stavba slúžiaca na jeden účel
 18. 04-stavba slúžiaca na viac účelov
 19. 05-byt
 20. 06-pes
 21. 09-príloha zníženie /oslobodenie/
 22. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2021.
 23. Vyhláška RÚVZ v TN zo dňa 8.12.2020
  zverejnené 10.12.2020
 24. Antigénové testovanie na koronavírus COVID -19 v okrese Bánovce nad Bebravou
  zverejnené 18.11.2020
 25. Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
  zverejnené 18.11.2020
 26. Modré autobusy budú jazdiť v prázdninovom režime.
  Tlačová správa TSK.
 27. Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška.
  nariadenie platné od 15.10.2020
 28. Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky.
  nariadenie platné od 15.10.2020
 29. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
  zverejnené 24.09.2020
 30. Opatrenia RÚVZ platné od 20.9.2020.
 31. Oznam pre rodičov žiakov ZŠ- začiatok šk.roka 2020/2021
 32. Verejná vyhláška- Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení
 33. Pomôž aj Ty recyklácii.
 34. Zastavenie a státie na chodníkoch
  zverejnené 11.08.2020
 35. Dôležité - termíny a spôsob nakladania s odpadmi od 1.7.2020!!!
  informačný leták
 36. Uznesenie vlády SR - núdzový stav.
  Zákaz vychádzania od 8.4.2020 0.00 hod. do 13.4.2020 do 23.59 hod.
 37. Opatrenie ÚVZ SR - štátna karanténa po príchode na územie SR.
  zverejnené 8.4.2020
 38. Seniori, stop podvodníkom!
 39. Čo robiť a čo nerobiť v domácej izolácii.
  zverejnené 13.3.2020
 40. Usmernenie hlavného hygienika SR - štvrtá akltualizácia.
  zverejnené 13.3.2020
 41. Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov.
  zverejnené 13.3.2020
 42. Oznam riaditeľky ZŠ s MŠ Dvorec k prerušeniu vyučovania v období od 16.3.2020 do 27.3.2020
  zverejnené 13.3.2020
 43. Súhrn opatrení prijatých KŠ SR dňa 12.3.2020
  zverejnené 13.3.2020
 44. Telefónne linky ÚVZ - nepretržitá činnosť.
  zverejnené 12.3.2020
 45. Mimoriadna situácia na území celej SR od 12.3.2020 od 6.00
  zverejnené 12.3.2020
 46. Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe.
  zverejnené 11.3.2020
 47. Verejná vyhláška - rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí.
  Opatrenie ÚVZ SR zverejnené 10.3.2020
 48. Verejná vyhláška - rozhodnutie - zákaz fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám organizovať športové, kultúrne a spoločenské podujatia.
  Opatrenie ÚVZ SR zverejnené 10.3.2020
 49. Usmernenie pre obce - zamedzenie šírenia koronavírusu v SR.
  zverejnené 9.3.2020
 50. Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19.
  Informácie RÚVZ
 51. Na úrady si už nemusíte nosiť...
  v zmysle Zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z.z.
 52. Zber - Papier,Plasty,Sklo
  zverejnené 17.1.2020
 53. Vianočný pozdrav
  zverejnené 23.12.2019
 54. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2019.
 55. Tlačivo na registráciu chovu.
 56. Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných.
  zverejnené 27.11.2018
 57. Výsledky volieb z 10.11.2018
  zverejnené 11.11.2018
 58. Leták - neplytvajte potravinami.
 59. Leták - predchádzanie vzniku odpadov.
 60. Leták - kompostovanie.
 61. Leták - komunitné kompostovanie.
 62. Leták - využitie bioodpadu v záhrade.
 63. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov 2018
  zverejnené 20.9.2018
 64. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu 2018
  zverejnené 20.9.2018
 65. Upozornenie vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy - zaburinenie.
 66. Upozornenie SPP - revízie plynových zariadení.