Aktuality

 1. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 6.9.2019
 2. Oznámenie o uložení písomnosti - Stanislava Bencová
  zverejnené 12.7.2019
 3. Pozvánka na 3. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 26.6.2019 o 19.00 h. tretie zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 4. Voľba hlavného kontrolóra obce Dvorec.
  Obecné zastupiteľstvo v Dvorci na základe uznesenia č. 2/2019 bod 5 zo dňa 28.5.2019 v zmysle § 18a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Dvorec.
 5. Pozvánka na druhé zasadanie OZ
 6. Cyklistické preteky
  zverejnené 15.5.2019
 7. Voľby do EP-elektronická adresa-žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
  zverejnené 2.4.2019
 8. Oznámenie o uložení písomnosti - Stanislava Bencová
  zverejnené 21.3.2019
 9. Voľby do EP - elektronická adresa - delegovanie členov do OVK
  zverejnené 21.3.2019
 10. Voľby prezidenta-zoznam kandidátov
  zverejnené 25.2.2019
 11. Starostka obce zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov na deň 25.2.2019 o 17.00 h. prvé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 12. Voľby prezidenta-elektronická adresa-žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
  zverejnené 8.2.2019
 13. Voľby prezidenta-elektronická adresa-delegovanie členov do OVK
  zverejnené 7.2.2019
 14. Voľby do EP-Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
  zverejnené 6.2.2019
 15. Oznámenie k podaniu daňových priznaní za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad k 31.1.2019.
 16. 01-daňovník /súhrn príloh/
 17. 02-pozemok
 18. 03-stavba slúžiaca na jeden účel
 19. 04-stavba slúžiaca na viac účelov
 20. 05-byt
 21. 06-pes
 22. 09-príloha zníženie /oslobodenie/
 23. Voľby prezidenta-Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
  zverejnené 15.1.2019
 24. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2019.
 25. Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ.
  Starostka Obce Dvorec zvoláva v zmysle §12, ods. 1 a §13, ods.4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 10. 12. 2018 t.j. v pondelok o 17.00 h. ustanovujúce zasadnutie OZ v Dvorci.
 26. Mikuláš 2018.
  Pozvánka na stretnutie s Mikulášom 5.12.2018.
 27. Pozvánka na 22. zasadanie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 3.12.2018 o 17.00 h. dvadsiate druhé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 28. Tlačivo na registráciu chovu.
 29. Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných.
  zverejnené 27.11.2018
 30. Výsledky volieb z 10.11.2018
  zverejnené 11.11.2018
 31. Výkup papiera bude dňa 13.11.2018 v čase od 17.15 - 17.35 na parkovisku pred COOP Jednotou.
  Papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach, balíky nesmú obsahovať KARTÓNY, z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly.
 32. Leták - neplytvajte potravinami.
 33. Leták - predchádzanie vzniku odpadov.
 34. Leták - kompostovanie.
 35. Leták - komunitné kompostovanie.
 36. Leták - využitie bioodpadu v záhrade.
 37. Pozvánka na 21. zasadanie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 6.11.2018 o 17.00 h. dvadsiate prvé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 38. Pozvánka na 20. zasadanie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 25.9.2018 o 17.00 h. dvadsiate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 39. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov 2018
  zverejnené 20.9.2018
 40. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu 2018
  zverejnené 20.9.2018
 41. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 13.9.2018
 42. ÚPSVaR - oznámenie pre poberateľov prídavku na dieťa.
  5.9.2018
 43. Komunálne voľby 2018 - zverejnenie elektronickej adresy
  zverejnené 30.8.2018
 44. Komunálne voľby 2018 - menovanie zapisovateľa
  zverejnené 30.8.2018
 45. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 24. 8. 2018
 46. Komunálne voľby 2018 - počet poslancov a obvodov
  zverejnené 17.8.2018
 47. Komunálne voľby 2018 - počet obyvateľov
  zverejnené 17.8.2018
 48. Majstrovstvá Slovenska mládeže a slovenský pohár v cestnej cyklistike pod záštitou predsedu TSK.
  Informácie o úprave premávky a dopravy počas preteku dňa 29.7.2018.
 49. Komunálne voľby 2018 - Informácie pre voliča
  zverejnené 20.7.2018
 50. Upozornenie vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy - zaburinenie.
 51. TSK a SAD Trenčín spustili letnú sezónu - cykloautobusy na trase Trenčín - Dubodiel - Bánovce nad Bebravou.
  Sobota, Nedeľa a sviatok od 2.6.2018 do 2.9.2018
 52. Pozvánka na 19. zasadanie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 25.6.2018 o 18.00 h. devetnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 53. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 14.6.2018
 54. Upozornenie SPP - revízie plynových zariadení.
 55. Informácia MV SR - SMS na číslo tiesňového volania 112.
 56. Oznámenie o uložení písomnosti
  zverejnené 10.4.2018
 57. Pozvánka na 18. zasadanie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 21.3.2018 o 17.00 h. osemnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 58. Výkup papiera bude dňa 20.3.2018 v čase od 15.00 - 15.30 na parkovisku pred COOP Jednotou.
  Papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach, balíky nesmú obsahovať KARTÓNY, z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly.
 59. Seniori, pozor!
  Polícia radí seniorom ako sa nestať obeťou zlodejov a podvodníkov.
 60. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Bencová Stanislava
  zverejnené 15.1.2018
 61. Šťastné a veselé vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2018.
 62. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Bencová Stanislava
  zverejnené 14.12.2017
 63. Pozvánka na 16. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 13.12.2017 o 18.00 h. šestnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 64. Vykurovanie - obce
  zverejnené 5.12.2017
 65. Výzva na predkladanie ponúk - viacúčelové ihrisko.
  zverejnená 3.11.2017
 66. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Bencová Stanislava
  zverejnené 26.10.2017
 67. Upratovanie kostola
  zverejnené 9.10.2017
 68. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva TSK - VO č. 1
  zverejnené 9.10.2017
 69. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu TSK
  zverejnené 9.10.2017
 70. Výberové konanie na funkciu - hlavný kontrolór obce Dvorec.
  zverejnené 4.10.2017
 71. Pozvánka na 14. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 20.9.2017 o 17.30 h. štrnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 72. Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
  Zverejnené 21.8.2017
 73. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 28.8.2017
  Zverejnené 10.8.2017
 74. Tour de Baška - pozývame občanov na stretnutie s Jaroslavom Baškom dňa 3.8.2017 o 12.00 h. pred obecným úradom.
  zverejnené 28.7.2017
 75. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 25.7.2017
  Zverejnené 10.7.2017
 76. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 24.7.2017
  Zverejnené 10.7.2017
 77. Informácia pre verejnosť - Územný plán Mesta Bánovce n/B., zmeny a doplnky č. 7
  Zverejnené 7. 7. 2017
 78. Informácie pre voliča - voľby do orgánov samosprávnych krajov
  Zverejnené 4.7.2017
 79. Pozvánka na 13. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 16.6.2017 o 17.30 h. trináste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 80. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 14.6.2017
  Prerušenie dodávky elektrickej energie v čase od 8:00 do 12:00 - časť obce Sliezska osada.
 81. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou Dvorec.
  zverejnené 5.5.2017
 82. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 20.4.2017.
  Prerušenie dodávky elektrickej energie v čase od 8:00 do 12:00 - časť obce Sliezska osada.
 83. Ochrana lesov pred požiarmi - 2017.
  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou.
 84. Pozvánka na 12. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 14.3.2017 o 17.00 h. dvanáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 85. Oznámenie k podaniu daňových priznaní za daň z nehnuteľností, za psa a poplatku za komunálny odpad do 31.1.2017.
 86. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2017.
 87. Oznámenie obce - opotrebované pneumatiky.
  zverejnené 20.12.2016
 88. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice."
  zverejnené 14.12.2016
 89. Pozvánka na 11. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 15.12.2016 o 16.00 h. jedenáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 90. Pozvánka na 10. zasadanie OZ - nové zasadanie podľa Rokovacieho poriadku OZ článok 7 bod 6.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 3.10.2016 o 18.00 h. desiate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 91. Pozvánka na 10. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 26.9.2016 o 18.00 h. desiate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 92. Informácia SPP - od 1.7.2016 prísnejšie postihy za nelegálny odber energií.
 93. Pozvánka na 9. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 28.6.2016 o 18.00 h. deviate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 94. Pozvánka na 8. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 18.5.2016 o 17.00 h. ôsme zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 95. Pozvánka na 7. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 14.3.2016 o 18.00 h. siedme zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 96. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 23.2.2016.
  Prerušenie dodávky elektrickej energie v čase od 7:30 - 14:30 h - celá obec.
 97. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: "Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice."
  zverejnené 1.2.2016
 98. Štastné a veselé vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2016.
 99. Pozvánka na 6. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 16.12.2015 o 17.00 h. šieste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 100. Voľby do NR SR 2016 - elektronická adresa.
  zverejnené 7.12.2015
 101. Pozvánka na 5. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 2.12.2015 o 17.00 h. piate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 102. Informácia pre voliča - voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
  zverejnené 20.11.2015
 103. Pozvánka na 3. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 9.9.2015 o 18.00 h. tretie zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 104. Pozvánka na 2. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 3.6.2015 o 18.00 h. druhé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 105. Pozvánka na 1. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 9.3.2015 o 18.00 h. prvé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 106. Pozvánka na ustanovujúce zasadanie OZ
  Starostka Obce Dvorec zvoláva v zmysle §13, ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 15. 12. 2014 t.j. v pondelok o 18.00 h. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dvorci.
 107. Pozvánka na 23. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 9.12.2014 o 17.00 h. dvadsiate tretie zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 108. Komunálne voľby 2014 - výsledky
  Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
 109. Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Dvorci.
 110. Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu Obce Dvorec.