Aktuality

 1. Výkup papiera výmenou za hygienické potreby dňa 28.7.2021 v čase od 16:15 do 16:35 pred COOP Jednotou
 2. Oznam k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v šk. roku 2021/2022
  https://zsdvorec.edupage.org/news/#news-570
 3. Prerušenie distribúcie elektriny 22.a 24. júna 2021
  zverejnené 21.06.2021
 4. Pozvánka na 11. zasadnutie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 23.6.2021 o 15.30 h. jedenáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 5. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky- Mário Benca
  zverejnené 15.06.2021
 6. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A - Stavebné povolenie IBV Dvorec, inžinierska stavba.
  zverejnené 13.5.2021
 7. Zverejnenie zámeru predaja obecného nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  zverejnené 20.4.2021
 8. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o začatí stavebného konania líniovej stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
  zverejnené 25.3.2021
 9. Rozhodnutie o otvorení ZŠ v MŠ Dvorec od 22.3.2021 do odvolania.
 10. Uznesenie vlády SR o predĺžení núdzového stavu s účinnosťou od 20.3.2021 na obdobie 40 dní.
 11. Vyhláška ÚVZ SR vydaná 3.3.2021.
 12. Uznesenie vlády SR - núdzový stav od 3.3.2021
 13. Otvorený list ministrovi zdravotníctva od starostov obcí okresu Bánovce nad Bebravou.
 14. Zoznam mobilných odberových miest v Bánovciach nad Bebavou.
  aktuálny od 15.2.2021
 15. SODB 2021
  Link na sčítanie sa nachádza v podstránke "Novinky"
 16. Tlačivo - priznanie k dani z nehnuteľností.
 17. Leták - zber separovaného odpadu v obci Dvorec na rok 2021.
 18. Oznámenie k podaniu daňových priznaní za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad k 31.1.2021.
 19. 01-daňovník /súhrn príloh/
 20. 02-pozemok
 21. 03-stavba slúžiaca na jeden účel
 22. 04-stavba slúžiaca na viac účelov
 23. 05-byt
 24. 06-pes
 25. 09-príloha zníženie /oslobodenie/
 26. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2021.
 27. Vyhláška RÚVZ v TN zo dňa 8.12.2020
  zverejnené 10.12.2020
 28. Antigénové testovanie na koronavírus COVID -19 v okrese Bánovce nad Bebravou
  zverejnené 18.11.2020
 29. Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
  zverejnené 18.11.2020
 30. Modré autobusy budú jazdiť v prázdninovom režime.
  Tlačová správa TSK.
 31. Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška.
  nariadenie platné od 15.10.2020
 32. Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky.
  nariadenie platné od 15.10.2020
 33. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
  zverejnené 24.09.2020
 34. Opatrenia RÚVZ platné od 20.9.2020.
 35. Oznam pre rodičov žiakov ZŠ- začiatok šk.roka 2020/2021
 36. Verejná vyhláška- Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení
 37. Pomôž aj Ty recyklácii.
 38. Zastavenie a státie na chodníkoch
  zverejnené 11.08.2020
 39. Dôležité - termíny a spôsob nakladania s odpadmi od 1.7.2020!!!
  informačný leták
 40. Uznesenie vlády SR - núdzový stav.
  Zákaz vychádzania od 8.4.2020 0.00 hod. do 13.4.2020 do 23.59 hod.
 41. Opatrenie ÚVZ SR - štátna karanténa po príchode na územie SR.
  zverejnené 8.4.2020
 42. Seniori, stop podvodníkom!
 43. Čo robiť a čo nerobiť v domácej izolácii.
  zverejnené 13.3.2020
 44. Usmernenie hlavného hygienika SR - štvrtá akltualizácia.
  zverejnené 13.3.2020
 45. Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov.
  zverejnené 13.3.2020
 46. Oznam riaditeľky ZŠ s MŠ Dvorec k prerušeniu vyučovania v období od 16.3.2020 do 27.3.2020
  zverejnené 13.3.2020
 47. Súhrn opatrení prijatých KŠ SR dňa 12.3.2020
  zverejnené 13.3.2020
 48. Telefónne linky ÚVZ - nepretržitá činnosť.
  zverejnené 12.3.2020
 49. Mimoriadna situácia na území celej SR od 12.3.2020 od 6.00
  zverejnené 12.3.2020
 50. Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe.
  zverejnené 11.3.2020
 51. Verejná vyhláška - rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí.
  Opatrenie ÚVZ SR zverejnené 10.3.2020
 52. Verejná vyhláška - rozhodnutie - zákaz fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám organizovať športové, kultúrne a spoločenské podujatia.
  Opatrenie ÚVZ SR zverejnené 10.3.2020
 53. Usmernenie pre obce - zamedzenie šírenia koronavírusu v SR.
  zverejnené 9.3.2020
 54. Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19.
  Informácie RÚVZ
 55. Na úrady si už nemusíte nosiť...
  v zmysle Zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z.z.
 56. Zber - Papier,Plasty,Sklo
  zverejnené 17.1.2020
 57. Vianočný pozdrav
  zverejnené 23.12.2019
 58. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2019.
 59. Tlačivo na registráciu chovu.
 60. Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných.
  zverejnené 27.11.2018
 61. Výsledky volieb z 10.11.2018
  zverejnené 11.11.2018
 62. Leták - neplytvajte potravinami.
 63. Leták - predchádzanie vzniku odpadov.
 64. Leták - kompostovanie.
 65. Leták - komunitné kompostovanie.
 66. Leták - využitie bioodpadu v záhrade.
 67. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov 2018
  zverejnené 20.9.2018
 68. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu 2018
  zverejnené 20.9.2018
 69. Upozornenie vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy - zaburinenie.
 70. Upozornenie SPP - revízie plynových zariadení.