http://sonna.com.ua

Aktuality

 1. Oznámenie k podaniu daňových priznaní za daň z nehnuteľností, za psa a poplatku za komunálny odpad do 31.1.2017.
 2. 01-daňovník /súhrn príloh/
 3. 02-pozemok
 4. 03-stavba slúžiaca na jeden účel
 5. 04-stavba slúžiaca na viac účelov
 6. 05-byt
 7. 06-pes
 8. 09-príloha zníženie /oslobodenie/
 9. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2017.
 10. Oznámenie obce - opotrebované pneumatiky.
  zverejnené 20.12.2016
 11. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice."
  zverejnené 14.12.2016
 12. Pozvánka na 11. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 15.12.2016 o 16.00 h. jedenáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 13. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 18.11.2016.
  Prerušenie dodávky elektrickej energie v čase od 11.30 - 15.00 h - od súp. č. 65 po 166.
 14. Pozvánka na 10. zasadanie OZ - nové zasadanie podľa Rokovacieho poriadku OZ článok 7 bod 6.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 3.10.2016 o 18.00 h. desiate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 15. Pozvánka na 10. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 26.9.2016 o 18.00 h. desiate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 16. Verejná vyhláška:
  Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením na stavbu:"Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice."
 17. Informácia SPP - od 1.7.2016 prísnejšie postihy za nelegálny odber energií.
 18. Pozvánka na 9. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 28.6.2016 o 18.00 h. deviate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 19. Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľké Chlievany na roky 2016 - 2025.
  zverejnené 9.6.2016
 20. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 15.6.2016
  Prerušenie dodávky elektrickej energie v čase od 7.30 - 15.00 h. - celá obec.
 21. Pozvánka na 8. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 18.5.2016 o 17.00 h. ôsme zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 22. Zverejnenie zámeru predaja obecného nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  zverejnené 29.4.2016
 23. Pozvánka na 7. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 14.3.2016 o 18.00 h. siedme zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 24. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 23.2.2016.
  Prerušenie dodávky elektrickej energie v čase od 7:30 - 14:30 h - celá obec.
 25. Výkup papiera - dňa 15.2.2016, od 15:30 - 15:40 h - pred COOP Jednotou.
 26. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: "Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice."
  zverejnené 1.2.2016
 27. Štastné a veselé vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2016.
 28. Pozvánka na 6. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 16.12.2015 o 17.00 h. šieste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 29. Voľby do NR SR 2016 - elektronická adresa.
  zverejnené 7.12.2015
 30. Úplná uzávierka cesty Bánovce nad Bebravou časť Malé Chlievany - Dvorec
  Uzávierka cesty lll/1827 od 9.11.2015 do 15.4.2016
 31. Pozvánka na 5. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 2.12.2015 o 17.00 h. piate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 32. Informácia pre voliča - voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
  zverejnené 20.11.2015
 33. Pozvánka na 3. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 9.9.2015 o 18.00 h. tretie zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 34. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: "Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice
  zverejnené 27.7.2015
 35. Pozvánka na 12. ročník kultúrnych slávností Združenia obcí Bánovecko a 560.výročie obce Dvorec.
 36. Pozvánka na 2. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 3.6.2015 o 18.00 h. druhé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 37. Pozvánka na 1. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 9.3.2015 o 18.00 h. prvé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 38. Šťastné a veselé vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2015.
 39. Pozvánka na ustanovujúce zasadanie OZ
  Starostka Obce Dvorec zvoláva v zmysle §13, ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 15. 12. 2014 t.j. v pondelok o 18.00 h. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dvorci.
 40. Pozvánka na 23. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 9.12.2014 o 17.00 h. dvadsiate tretie zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 41. Komunálne voľby 2014 - výsledky
  Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
 42. Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Dvorci.
 43. Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu Obce Dvorec.