Aktuality

 1. Hasičská schôdza 28.1.2023 o 17:00 hod.
 2. Nová tabuľka s vývozom triedeného odpadu na rok 2023
 3. Zmena : Obecný úrad Dvorec - Úradné dni a hodiny
 4. Oznam : Výkup papier 18.1.2023
 5. Ponuka stabilnej práce LKW
 6. Verejná vyhláška ROZHODNUTIE
 7. Pozvánka na 2.zasadnutie 27.12.2022
 8. Pokojné prežitie vianočných sviatkov
 9. 1 . zasadnutie OZ vo Dvorci
 10. Poplatky platné pre rok 2023
 11. Rozpočet obce Dvorec na rok 2023-2025
 12. Dodatok č.1/2023 k VZN č.1/2016 Daň zo stavieb
 13. Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 5/2011
  Príloha
 14. Oznam- Stravovanie
 15. Poďakovanie starostky obce za Mikulášsku akciu 2022
 16. Elektronická adresa na vydanie hlasovacieho preukazu k Referendu 2023
 17. 1.zasadnutie okrskovej volebnej komisie k Referendu 2023
 18. Referendum : určenie zapisovateľa
 19. Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 28.11.2022 o 17.00 h. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 20. Kúpele v regióne Trenčianske Teplice - príloha
 21. Kúpele v regióne Trenčianske Teplice
 22. REFERENDUM 2023- určenie zamestnancov - zapisovateľa
 23. REFERENDUM 2023- vytvorenie volebných okrskov a určenie miestnosti k referendu
 24. REFERENDUM 2023- elektronická adresa na doručenie žiadostí o voľbu poštou
 25. Pozvánka na zasadnutie OZ- 18.11.2022
 26. REFERENDUM 21.1.2023
 27. Verejná vyhláška - stavebné povolenie "Oporný múr."
  zverejnené 10.11.2022
 28. Oznámenie Slovenskej pošty o mieste uloženia zásielky- Stanislava Bencová
  Zverejnené 03.11.2022
 29. Informácia o výrube drevín.
  Informácia o správnych konaniach.
 30. Pozvánka na 18. zasadnutie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 28.09.2022 o 17.00 h. osemnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 31. Oživenie tradície - pozvánka
 32. Zámer predaja obecného pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  zverejnené 2.9.2022
 33. Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a pozvanie na ústne pojednávanie: "IBV 9 RD Dvorec"
  zverejnené 15.8.2022
 34. Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027
 35. Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.
 36. Pozvánka na 17. zasadnutie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 28.6.2022 o 17.00 h. sedemnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 37. Zverejnenie zámeru predaja obecného nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  zverejnené 6.6.2022
 38. Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ Dvorec.
  zverejnené 1.6.2022
 39. VV- Územný plán obce Veľké Chlievany
  Zverejnené 30.05.2022
 40. Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti!!!
  Štrajk vyhlásený od 19.5. 2022 až do odvolania.
 41. Verejná vyhláška - výzva na oboznámenie s doplnenými podkladmi pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "IBV Kobida, Veľké Chlievany."
  zverejnené 20.5.2022
 42. Pozvánka na 16. zasadnutie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 26.4.2022 o 16.00 h. šestnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 43. Informácia o nových vyhláškach k prekrytiu dýchacích ciest a domácej izolácii a karanténe platná od 21.4.2022
  Zverejnené 21.4.2022
 44. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky- Mário Benca
  Zverejnené 11.04.2022
 45. Pozvánka na 15. zasadnutie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 13.4.2022 o 16.00 h. pätnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 46. Informácie k podávaniu žiadosti o príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny.
  link v prílohe
 47. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky -Stanislava Bencová
  Zverejnené 24.03.2022
 48. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Mário Benca
  Zverejnené 18.3.2022
 49. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky- Stanislava Bencová
  Zverejnené 18.3.2022
 50. Pozvánka na 14. zasadnutie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 14.3.2022 o 16.00 h. štrnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 51. Potravinová zbierka na pomoc ľuďom utekajúcim z Ukrajiny - OR PZ v Bánovciach nad Bebravou
  Zverejnené 09.03.2022
 52. Nestaňte sa obeťou obchodovania s ľuďmi!
 53. Obchodovanie s ľuďmi.
 54. Pomoc pre Ukrajinu.
 55. Akútne základné vybavenie.
 56. Akútna potreba.
 57. Zdravotnícke vybavenie.
 58. Zdravotnícke vybavenie - pomôcky.
 59. Zdravotnícky spotrebný materiál.
 60. Ukrajina.
 61. Petičný hárok.
 62. Petícia - plagát.
 63. Manuál - ZMOS Petícia za Referendum za viac volebných obvodov.
 64. ZMOS - Petičná akcia za vyhlásenie Referenda za viac volebných obvodov pre parlamentné voľby 2024.
 65. Rodičia nájdu kompletné informácie na stránke pediatrov.
  Informácia MZ SR.
 66. Domáca izolácia pozitívnych, karanténa, čo robiť po pozitívnom teste.
  Informácia MZ SR.
 67. Výkres č. 2 k verejnej vyhláške.
  zverejnené 28.1.2022
 68. Výkres č. 1 k verejnej vyhláške.
  zverejnené 28.1.2022
 69. Verejná vyhláška: ZSE - oznámenie o vstupe na pozemok /výstavba ulice 6 RD/.
  zverejnené 28.1.2022
 70. Termíny vývozov separovaného odpadu v roku 2022.
 71. Nové opatrenia Covid 19- platné od 25.1.2022
  Zverejnené 25.1.2022
 72. Nové opatrenia Covid automat od 19.1.2022
  Zverejnené 13.01.2022
 73. Nové opatrenia Covid automat 19.1.2022
  Zverejnené 13.01.2022
 74. Tlačivo - priznanie k dani z nehnuteľností.
 75. Oznámenie k podaniu daňových priznaní za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad k 31.1.2022.
 76. Demografický prehľad Obce Dvorec k 31.12.2021
  Zverejnené 05.01.2022
 77. Pokojné a požehnané sviatky a veľa zdravia do nového roku 2022.
 78. Pozvánka na 13. zasadnutie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 15.12.2021 o 17.00 h. trináste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 79. Postup po úzkom kontakte s pozitívnym
  Zverejnené 01.12.2021
 80. Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste
  Zverejnené 01.12.2021
 81. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky- Informácia k vyhláškam ÚVZ platným od štvrtka 25.11.2021
  Zverejnené 25.11.2021
 82. Núdzový stav 25.11.2021
  Zverejnené 25.11.2021
 83. UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.695 Z 24.NOVEMBRA 2021
  Zverejnené 25.11.2021
 84. Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
  Zverejnené 09.11.2021
 85. Pozvánka na 12.zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  zverejnené 23.9.2021
 86. Oznam k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v šk. roku 2021/2022
  https://zsdvorec.edupage.org/news/#news-570
 87. Pozvánka na 11. zasadnutie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 23.6.2021 o 15.30 h. jedenáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 88. Rozhodnutie o otvorení ZŠ v MŠ Dvorec od 22.3.2021 do odvolania.
 89. Uznesenie vlády SR o predĺžení núdzového stavu s účinnosťou od 20.3.2021 na obdobie 40 dní.
 90. Vyhláška ÚVZ SR vydaná 3.3.2021.
 91. Uznesenie vlády SR - núdzový stav od 3.3.2021
 92. Otvorený list ministrovi zdravotníctva od starostov obcí okresu Bánovce nad Bebravou.
 93. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2021.
 94. Opatrenia RÚVZ platné od 20.9.2020.
 95. Verejná vyhláška- Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení
 96. Pomôž aj Ty recyklácii.
 97. Zastavenie a státie na chodníkoch
  zverejnené 11.08.2020
 98. Telefónne linky ÚVZ - nepretržitá činnosť.
  zverejnené 12.3.2020
 99. Mimoriadna situácia na území celej SR od 12.3.2020 od 6.00
  zverejnené 12.3.2020
 100. Na úrady si už nemusíte nosiť...
  v zmysle Zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z.z.
 101. Zber - Papier,Plasty,Sklo
  zverejnené 17.1.2020
 102. Tlačivo na registráciu chovu.
 103. Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných.
  zverejnené 27.11.2018
 104. Leták - neplytvajte potravinami.
 105. Leták - predchádzanie vzniku odpadov.
 106. Leták - kompostovanie.
 107. Leták - komunitné kompostovanie.
 108. Leták - využitie bioodpadu v záhrade.
 109. Upozornenie vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy - zaburinenie.