Aktuality

 1. Pozvánka na 18. zasadnutie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 28.09.2022 o 17.00 h. osemnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 2. Oživenie tradície - pozvánka
 3. Zámer predaja obecného pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  zverejnené 2.9.2022
 4. Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a pozvanie na ústne pojednávanie: "IBV 9 RD Dvorec"
  zverejnené 15.8.2022
 5. Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027
 6. Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.
 7. Pozvánka na 17. zasadnutie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 28.6.2022 o 17.00 h. sedemnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 8. Zverejnenie zámeru predaja obecného nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  zverejnené 6.6.2022
 9. Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ Dvorec.
  zverejnené 1.6.2022
 10. VV- Územný plán obce Veľké Chlievany
  Zverejnené 30.05.2022
 11. Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti!!!
  Štrajk vyhlásený od 19.5. 2022 až do odvolania.
 12. Verejná vyhláška - výzva na oboznámenie s doplnenými podkladmi pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "IBV Kobida, Veľké Chlievany."
  zverejnené 20.5.2022
 13. Pozvánka na 16. zasadnutie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 26.4.2022 o 16.00 h. šestnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 14. Informácia o nových vyhláškach k prekrytiu dýchacích ciest a domácej izolácii a karanténe platná od 21.4.2022
  Zverejnené 21.4.2022
 15. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky- Mário Benca
  Zverejnené 11.04.2022
 16. Pozvánka na 15. zasadnutie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 13.4.2022 o 16.00 h. pätnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 17. Informácie k podávaniu žiadosti o príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny.
  link v prílohe
 18. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky -Stanislava Bencová
  Zverejnené 24.03.2022
 19. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Mário Benca
  Zverejnené 18.3.2022
 20. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky- Stanislava Bencová
  Zverejnené 18.3.2022
 21. Pozvánka na 14. zasadnutie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 14.3.2022 o 16.00 h. štrnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 22. Potravinová zbierka na pomoc ľuďom utekajúcim z Ukrajiny - OR PZ v Bánovciach nad Bebravou
  Zverejnené 09.03.2022
 23. Nestaňte sa obeťou obchodovania s ľuďmi!
 24. Obchodovanie s ľuďmi.
 25. Pomoc pre Ukrajinu.
 26. Akútne základné vybavenie.
 27. Akútna potreba.
 28. Zdravotnícke vybavenie.
 29. Zdravotnícke vybavenie - pomôcky.
 30. Zdravotnícky spotrebný materiál.
 31. Ukrajina.
 32. Petičný hárok.
 33. Petícia - plagát.
 34. Manuál - ZMOS Petícia za Referendum za viac volebných obvodov.
 35. ZMOS - Petičná akcia za vyhlásenie Referenda za viac volebných obvodov pre parlamentné voľby 2024.
 36. Rodičia nájdu kompletné informácie na stránke pediatrov.
  Informácia MZ SR.
 37. Domáca izolácia pozitívnych, karanténa, čo robiť po pozitívnom teste.
  Informácia MZ SR.
 38. Výkres č. 2 k verejnej vyhláške.
  zverejnené 28.1.2022
 39. Výkres č. 1 k verejnej vyhláške.
  zverejnené 28.1.2022
 40. Verejná vyhláška: ZSE - oznámenie o vstupe na pozemok /výstavba ulice 6 RD/.
  zverejnené 28.1.2022
 41. Termíny vývozov separovaného odpadu v roku 2022.
 42. Nové opatrenia Covid 19- platné od 25.1.2022
  Zverejnené 25.1.2022
 43. Nové opatrenia Covid automat od 19.1.2022
  Zverejnené 13.01.2022
 44. Nové opatrenia Covid automat 19.1.2022
  Zverejnené 13.01.2022
 45. Tlačivo - priznanie k dani z nehnuteľností.
 46. Oznámenie k podaniu daňových priznaní za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad k 31.1.2022.
 47. Demografický prehľad Obce Dvorec k 31.12.2021
  Zverejnené 05.01.2022
 48. Pokojné a požehnané sviatky a veľa zdravia do nového roku 2022.
 49. Pozvánka na 13. zasadnutie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 15.12.2021 o 17.00 h. trináste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 50. Postup po úzkom kontakte s pozitívnym
  Zverejnené 01.12.2021
 51. Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste
  Zverejnené 01.12.2021
 52. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky- Informácia k vyhláškam ÚVZ platným od štvrtka 25.11.2021
  Zverejnené 25.11.2021
 53. Núdzový stav 25.11.2021
  Zverejnené 25.11.2021
 54. UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.695 Z 24.NOVEMBRA 2021
  Zverejnené 25.11.2021
 55. Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
  Zverejnené 09.11.2021
 56. Pozvánka na 12.zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  zverejnené 23.9.2021
 57. Oznam k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v šk. roku 2021/2022
  https://zsdvorec.edupage.org/news/#news-570
 58. Pozvánka na 11. zasadnutie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 23.6.2021 o 15.30 h. jedenáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 59. Rozhodnutie o otvorení ZŠ v MŠ Dvorec od 22.3.2021 do odvolania.
 60. Uznesenie vlády SR o predĺžení núdzového stavu s účinnosťou od 20.3.2021 na obdobie 40 dní.
 61. Vyhláška ÚVZ SR vydaná 3.3.2021.
 62. Uznesenie vlády SR - núdzový stav od 3.3.2021
 63. Otvorený list ministrovi zdravotníctva od starostov obcí okresu Bánovce nad Bebravou.
 64. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2021.
 65. Opatrenia RÚVZ platné od 20.9.2020.
 66. Verejná vyhláška- Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení
 67. Pomôž aj Ty recyklácii.
 68. Zastavenie a státie na chodníkoch
  zverejnené 11.08.2020
 69. Telefónne linky ÚVZ - nepretržitá činnosť.
  zverejnené 12.3.2020
 70. Mimoriadna situácia na území celej SR od 12.3.2020 od 6.00
  zverejnené 12.3.2020
 71. Na úrady si už nemusíte nosiť...
  v zmysle Zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z.z.
 72. Zber - Papier,Plasty,Sklo
  zverejnené 17.1.2020
 73. Tlačivo na registráciu chovu.
 74. Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných.
  zverejnené 27.11.2018
 75. Leták - neplytvajte potravinami.
 76. Leták - predchádzanie vzniku odpadov.
 77. Leták - kompostovanie.
 78. Leták - komunitné kompostovanie.
 79. Leták - využitie bioodpadu v záhrade.
 80. Upozornenie vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy - zaburinenie.
 81. Upozornenie SPP - revízie plynových zariadení.