Aktuality

 1. Pozvánka na 7. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 28.5.2020 o 17.00 h. siedme zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 2. Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu-Plán udržateľnej mobility TSK
 3. Verejná vyhláška - stavebné povolenie SO 06 Verejné osvetlenie pre stavebníka Trendstav s.r.o.
  zverejnené 17.4.2020
 4. Uznesenie vlády SR - núdzový stav.
  Zákaz vychádzania od 8.4.2020 0.00 hod. do 13.4.2020 do 23.59 hod.
 5. Opatrenie ÚVZ SR - štátna karanténa po príchode na územie SR.
  zverejnené 8.4.2020
 6. Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme.
  Platnosť od 6.4.2020 až do odvolania.
 7. Zápis do prvého ročníka dňa 16. a 17. apríla 2020.
  https://zsdvorec.edupage.org/
 8. Seniori, stop podvodníkom!
 9. Verejná vyhláška - stavebné povolenie pre Patríciu Adámikovú - SO 02 Miestna komunikácia a SO 04 Dažďová kanalizácia.
  zverejnené 31.3.2020
 10. COVID 19, oznam o podvodoch na senioroch.
  zverejnené 27.3.2020
 11. Vybavovanie stránok na obecnom úrade Dvorec od 16.03.2020
 12. Čo robiť a čo nerobiť v domácej izolácii.
  zverejnené 13.3.2020
 13. Oznámenie mestského úradu.
  zverejnené 13.3.2020
 14. Oznámenie okresného úradu o stránkových hodinách.
  zverejnené 13.3.2020
 15. Usmernenie hlavného hygienika SR - štvrtá akltualizácia.
  zverejnené 13.3.2020
 16. Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov.
  zverejnené 13.3.2020
 17. Oznam riaditeľky ZŠ s MŠ Dvorec k prerušeniu vyučovania v období od 16.3.2020 do 27.3.2020
  zverejnené 13.3.2020
 18. Súhrn opatrení prijatých KŠ SR dňa 12.3.2020
  zverejnené 13.3.2020
 19. Rozhodnutie - riaditeľské voľno všetkým žiakom ZŠ s MŠ Dvorec na deň 13.3.2020
  zverejnené 12.3.2020
 20. Telefónne linky ÚVZ - nepretržitá činnosť.
  zverejnené 12.3.2020
 21. Mimoriadna situácia na území celej SR od 12.3.2020 od 6.00
  zverejnené 12.3.2020
 22. Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe.
  zverejnené 11.3.2020
 23. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske prijíma v termíne od 11.3.2020 do odvolania opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu infekčných ochorení.
  zverejnené 10.3.2020
 24. Slovensko zakazuje športové, kultúrne a verejné podujatia.
  Informácie ÚVZ SR - 10.3.2020
 25. Verejná vyhláška - rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí.
  Opatrenie ÚVZ SR zverejnené 10.3.2020
 26. Verejná vyhláška - rozhodnutie - zákaz fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám organizovať športové, kultúrne a spoločenské podujatia.
  Opatrenie ÚVZ SR zverejnené 10.3.2020
 27. Usmernenie pre obce - zamedzenie šírenia koronavírusu v SR.
  zverejnené 9.3.2020
 28. Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19.
  Informácie RÚVZ
 29. Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?
  Informácie RÚVZ
 30. Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy koronavírusom?
  Informácie RÚVZ
 31. Na úrady si už nemusíte nosiť...
  v zmysle Zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z.z.
 32. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 stavebného zákona, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania podľa § 61 ods. 2.
  28.2.2020
 33. Pozvánka na 6. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 19.2.2020 o 17.00 h. šieste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 34. Oznámenie k podaniu daňových priznaní za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad k 31.1.2020.
 35. 01-daňovník /súhrn príloh/
 36. 02-pozemok
 37. 03-stavba slúžiaca na jeden účel
 38. 04-stavba slúžiaca na viac účelov
 39. 05-byt
 40. 06-pes
 41. 09-príloha zníženie /oslobodenie/
 42. Zber - Papier,Plasty,Sklo
  zverejnené 17.1.2020
 43. Výročná členská schôdza DHZ
  zverejnené 17.1.2020
 44. Vianočný pozdrav
  zverejnené 23.12.2019
 45. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 21.11.2019
 46. Výzva. Západoslovenská distribučná
  zverejnené 12.11.2019
 47. Prednáška - Kompostovanie v kompostéroch
  zverejnené 15.10.2019
 48. Pozvánka na slávnostné odhalenie pamätnej tabule Jánovi Geletovi
  zverejnené 15.10.2019
 49. Pozvánka na 4. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 25.9.2019 o 17.00 h. štvrté zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 50. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 6.9.2019
 51. Oznámenie o uložení písomnosti - Stanislava Bencová
  zverejnené 12.7.2019
 52. Voľba hlavného kontrolóra obce Dvorec.
  Obecné zastupiteľstvo v Dvorci na základe uznesenia č. 2/2019 bod 5 zo dňa 28.5.2019 v zmysle § 18a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Dvorec.
 53. Pozvánka na druhé zasadanie OZ
 54. Cyklistické preteky
  zverejnené 15.5.2019
 55. Oznámenie o uložení písomnosti - Stanislava Bencová
  zverejnené 21.3.2019
 56. Voľby do EP - elektronická adresa - delegovanie členov do OVK
  zverejnené 21.3.2019
 57. Voľby do EP-Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
  zverejnené 6.2.2019
 58. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2019.
 59. Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ.
  Starostka Obce Dvorec zvoláva v zmysle §12, ods. 1 a §13, ods.4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 10. 12. 2018 t.j. v pondelok o 17.00 h. ustanovujúce zasadnutie OZ v Dvorci.
 60. Tlačivo na registráciu chovu.
 61. Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných.
  zverejnené 27.11.2018
 62. Výsledky volieb z 10.11.2018
  zverejnené 11.11.2018
 63. Leták - neplytvajte potravinami.
 64. Leták - predchádzanie vzniku odpadov.
 65. Leták - kompostovanie.
 66. Leták - komunitné kompostovanie.
 67. Leták - využitie bioodpadu v záhrade.
 68. Pozvánka na 21. zasadanie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 6.11.2018 o 17.00 h. dvadsiate prvé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 69. Pozvánka na 20. zasadanie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 25.9.2018 o 17.00 h. dvadsiate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 70. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov 2018
  zverejnené 20.9.2018
 71. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu 2018
  zverejnené 20.9.2018
 72. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 13.9.2018
 73. Komunálne voľby 2018 - menovanie zapisovateľa
  zverejnené 30.8.2018
 74. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 24. 8. 2018
 75. Upozornenie vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy - zaburinenie.
 76. TSK a SAD Trenčín spustili letnú sezónu - cykloautobusy na trase Trenčín - Dubodiel - Bánovce nad Bebravou.
  Sobota, Nedeľa a sviatok od 2.6.2018 do 2.9.2018
 77. Upozornenie SPP - revízie plynových zariadení.
 78. Informácia MV SR - SMS na číslo tiesňového volania 112.
 79. Oznámenie o uložení písomnosti
  zverejnené 10.4.2018
 80. Seniori, pozor!
  Polícia radí seniorom ako sa nestať obeťou zlodejov a podvodníkov.
 81. Šťastné a veselé vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2018.