Aktuality

 1. Pozvánka na 20. zasadanie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 25.9.2018 o 17.00 h. dvadsiate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 2. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov 2018
  zverejnené 20.9.2018
 3. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu 2018
  zverejnené 20.9.2018
 4. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 13.9.2018
 5. ÚPSVaR - oznámenie pre poberateľov prídavku na dieťa.
  5.9.2018
 6. Komunálne voľby 2018 - zverejnenie elektronickej adresy
  zverejnené 30.8.2018
 7. Komunálne voľby 2018 - menovanie zapisovateľa
  zverejnené 30.8.2018
 8. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 24. 8. 2018
 9. Komunálne voľby 2018 - počet poslancov a obvodov
  zverejnené 17.8.2018
 10. Komunálne voľby 2018 - počet obyvateľov
  zverejnené 17.8.2018
 11. Majstrovstvá Slovenska mládeže a slovenský pohár v cestnej cyklistike pod záštitou predsedu TSK.
  Informácie o úprave premávky a dopravy počas preteku dňa 29.7.2018.
 12. Komunálne voľby 2018 - Informácie pre voliča
  zverejnené 20.7.2018
 13. Upozornenie vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy - zaburinenie.
 14. TSK a SAD Trenčín spustili letnú sezónu - cykloautobusy na trase Trenčín - Dubodiel - Bánovce nad Bebravou.
  Sobota, Nedeľa a sviatok od 2.6.2018 do 2.9.2018
 15. Pozvánka na 19. zasadanie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 25.6.2018 o 18.00 h. devetnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 16. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 14.6.2018
 17. Upozornenie SPP - revízie plynových zariadení.
 18. Informácia MV SR - SMS na číslo tiesňového volania 112.
 19. Oznámenie o uložení písomnosti
  zverejnené 10.4.2018
 20. Pozvánka na 18. zasadanie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 21.3.2018 o 17.00 h. osemnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 21. Výkup papiera bude dňa 20.3.2018 v čase od 15.00 - 15.30 na parkovisku pred COOP Jednotou.
  Papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach, balíky nesmú obsahovať KARTÓNY, z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly.
 22. Seniori, pozor!
  Polícia radí seniorom ako sa nestať obeťou zlodejov a podvodníkov.
 23. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Bencová Stanislava
  zverejnené 15.1.2018
 24. Šťastné a veselé vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2018.
 25. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Bencová Stanislava
  zverejnené 14.12.2017
 26. Pozvánka na 16. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 13.12.2017 o 18.00 h. šestnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 27. Vykurovanie - obce
  zverejnené 5.12.2017
 28. Výzva na predkladanie ponúk - viacúčelové ihrisko.
  zverejnená 3.11.2017
 29. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Bencová Stanislava
  zverejnené 26.10.2017
 30. Upratovanie kostola
  zverejnené 9.10.2017
 31. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva TSK - VO č. 1
  zverejnené 9.10.2017
 32. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu TSK
  zverejnené 9.10.2017
 33. Výberové konanie na funkciu - hlavný kontrolór obce Dvorec.
  zverejnené 4.10.2017
 34. Pozvánka na 14. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 20.9.2017 o 17.30 h. štrnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 35. Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
  Zverejnené 21.8.2017
 36. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 28.8.2017
  Zverejnené 10.8.2017
 37. Tour de Baška - pozývame občanov na stretnutie s Jaroslavom Baškom dňa 3.8.2017 o 12.00 h. pred obecným úradom.
  zverejnené 28.7.2017
 38. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 25.7.2017
  Zverejnené 10.7.2017
 39. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 24.7.2017
  Zverejnené 10.7.2017
 40. Informácia pre verejnosť - Územný plán Mesta Bánovce n/B., zmeny a doplnky č. 7
  Zverejnené 7. 7. 2017
 41. Informácie pre voliča - voľby do orgánov samosprávnych krajov
  Zverejnené 4.7.2017
 42. Pozvánka na 13. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 16.6.2017 o 17.30 h. trináste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 43. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 14.6.2017
  Prerušenie dodávky elektrickej energie v čase od 8:00 do 12:00 - časť obce Sliezska osada.
 44. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou Dvorec.
  zverejnené 5.5.2017
 45. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 20.4.2017.
  Prerušenie dodávky elektrickej energie v čase od 8:00 do 12:00 - časť obce Sliezska osada.
 46. Ochrana lesov pred požiarmi - 2017.
  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou.
 47. Pozvánka na 12. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 14.3.2017 o 17.00 h. dvanáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 48. Oznámenie k podaniu daňových priznaní za daň z nehnuteľností, za psa a poplatku za komunálny odpad do 31.1.2017.
 49. 01-daňovník /súhrn príloh/
 50. 02-pozemok
 51. 03-stavba slúžiaca na jeden účel
 52. 04-stavba slúžiaca na viac účelov
 53. 05-byt
 54. 06-pes
 55. 09-príloha zníženie /oslobodenie/
 56. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2017.
 57. Oznámenie obce - opotrebované pneumatiky.
  zverejnené 20.12.2016
 58. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice."
  zverejnené 14.12.2016
 59. Pozvánka na 11. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 15.12.2016 o 16.00 h. jedenáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 60. Pozvánka na 10. zasadanie OZ - nové zasadanie podľa Rokovacieho poriadku OZ článok 7 bod 6.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 3.10.2016 o 18.00 h. desiate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 61. Pozvánka na 10. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 26.9.2016 o 18.00 h. desiate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 62. Informácia SPP - od 1.7.2016 prísnejšie postihy za nelegálny odber energií.
 63. Pozvánka na 9. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 28.6.2016 o 18.00 h. deviate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 64. Pozvánka na 8. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 18.5.2016 o 17.00 h. ôsme zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 65. Pozvánka na 7. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 14.3.2016 o 18.00 h. siedme zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 66. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 23.2.2016.
  Prerušenie dodávky elektrickej energie v čase od 7:30 - 14:30 h - celá obec.
 67. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: "Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice."
  zverejnené 1.2.2016
 68. Štastné a veselé vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2016.
 69. Pozvánka na 6. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 16.12.2015 o 17.00 h. šieste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 70. Voľby do NR SR 2016 - elektronická adresa.
  zverejnené 7.12.2015
 71. Pozvánka na 5. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 2.12.2015 o 17.00 h. piate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 72. Informácia pre voliča - voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
  zverejnené 20.11.2015
 73. Pozvánka na 3. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 9.9.2015 o 18.00 h. tretie zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 74. Pozvánka na 2. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 3.6.2015 o 18.00 h. druhé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 75. Pozvánka na 1. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 9.3.2015 o 18.00 h. prvé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 76. Pozvánka na ustanovujúce zasadanie OZ
  Starostka Obce Dvorec zvoláva v zmysle §13, ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 15. 12. 2014 t.j. v pondelok o 18.00 h. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dvorci.
 77. Pozvánka na 23. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 9.12.2014 o 17.00 h. dvadsiate tretie zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 78. Komunálne voľby 2014 - výsledky
  Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
 79. Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Dvorci.
 80. Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu Obce Dvorec.