Aktuality

 1. Postup po úzkom kontakte s pozitívnym
  Zverejnené 01.12.2021
 2. Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste
  Zverejnené 01.12.2021
 3. Návrh Rozpočet 2022-2024
  Zverejnené 26.11.2021
 4. Návrh Dodatku č. 2/2021 k VZN č. 1/2016
  zverejnené 26.11.2021
 5. Návrh dodatku č. 1/2021 k VZN č. 5/2011
  zverejnené 26.11.2021
 6. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky- Informácia k vyhláškam ÚVZ platným od štvrtka 25.11.2021
  Zverejnené 25.11.2021
 7. Núdzový stav 25.11.2021
  Zverejnené 25.11.2021
 8. UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.695 Z 24.NOVEMBRA 2021
  Zverejnené 25.11.2021
 9. Oznam - nárast ochorení COVID 19
  Zverejnené 22.11.2021
 10. Aktualizácia COVID automatu- nové vyhlášky
  Zverejnené 19.11.2021
 11. Oznam o očkovaní- Covid 19 Nemocnica AGEL Bánovce nad Bebravou
  Zverejnené 18.11.2021
 12. Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
  Zverejnené 09.11.2021
 13. Oznámenie Slovenskej pošty o mieste uloženia zásielky- Mário Benca
  Zverejnené 3.11.2021
 14. List prednostu Okresného úradu Bánovce nad Bebravou - aktuálny stav zaočkovanosti
  Zverejnené 3.11.2021
 15. Oznámenie Slovenskej pošty o mieste uloženia zásielky- Stanislava Bencová
  Zverejnené 18.10.2021
 16. Zverejnenie zámeru p r e n á j m u obecného nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  zverejnené 15.10.2021
 17. Pozvánka na 12.zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  zverejnené 23.9.2021
 18. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 09.09.2021
 19. Oznam k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v šk. roku 2021/2022
  https://zsdvorec.edupage.org/news/#news-570
 20. Pozvánka na 11. zasadnutie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 23.6.2021 o 15.30 h. jedenáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 21. Rozhodnutie o otvorení ZŠ v MŠ Dvorec od 22.3.2021 do odvolania.
 22. Uznesenie vlády SR o predĺžení núdzového stavu s účinnosťou od 20.3.2021 na obdobie 40 dní.
 23. Vyhláška ÚVZ SR vydaná 3.3.2021.
 24. Uznesenie vlády SR - núdzový stav od 3.3.2021
 25. Otvorený list ministrovi zdravotníctva od starostov obcí okresu Bánovce nad Bebravou.
 26. SODB 2021
  Link na sčítanie sa nachádza v podstránke "Novinky"
 27. Tlačivo - priznanie k dani z nehnuteľností.
 28. Leták - zber separovaného odpadu v obci Dvorec na rok 2021.
 29. Oznámenie k podaniu daňových priznaní za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad k 31.1.2021.
 30. 01-daňovník /súhrn príloh/
 31. 02-pozemok
 32. 03-stavba slúžiaca na jeden účel
 33. 04-stavba slúžiaca na viac účelov
 34. 05-byt
 35. 06-pes
 36. 09-príloha zníženie /oslobodenie/
 37. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2021.
 38. Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
  zverejnené 18.11.2020
 39. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
  zverejnené 24.09.2020
 40. Opatrenia RÚVZ platné od 20.9.2020.
 41. Oznam pre rodičov žiakov ZŠ- začiatok šk.roka 2020/2021
 42. Verejná vyhláška- Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení
 43. Pomôž aj Ty recyklácii.
 44. Zastavenie a státie na chodníkoch
  zverejnené 11.08.2020
 45. Dôležité - termíny a spôsob nakladania s odpadmi od 1.7.2020!!!
  informačný leták
 46. Seniori, stop podvodníkom!
 47. Súhrn opatrení prijatých KŠ SR dňa 12.3.2020
  zverejnené 13.3.2020
 48. Telefónne linky ÚVZ - nepretržitá činnosť.
  zverejnené 12.3.2020
 49. Mimoriadna situácia na území celej SR od 12.3.2020 od 6.00
  zverejnené 12.3.2020
 50. Na úrady si už nemusíte nosiť...
  v zmysle Zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z.z.
 51. Zber - Papier,Plasty,Sklo
  zverejnené 17.1.2020
 52. Vianočný pozdrav
  zverejnené 23.12.2019
 53. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2019.
 54. Tlačivo na registráciu chovu.
 55. Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných.
  zverejnené 27.11.2018
 56. Výsledky volieb z 10.11.2018
  zverejnené 11.11.2018
 57. Leták - neplytvajte potravinami.
 58. Leták - predchádzanie vzniku odpadov.
 59. Leták - kompostovanie.
 60. Leták - komunitné kompostovanie.
 61. Leták - využitie bioodpadu v záhrade.
 62. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov 2018
  zverejnené 20.9.2018
 63. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu 2018
  zverejnené 20.9.2018
 64. Upozornenie vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy - zaburinenie.
 65. Upozornenie SPP - revízie plynových zariadení.