Aktuality

 1. Otvorený list ministrovi zdravotníctva od starostov obcí okresu Bánovce nad Bebravou.
 2. Rozhodnutie o neotvorení ZŠ v MŠ Dvorec v týždni od 1.3. do 5.3.2021
 3. Informácie k celoplošnému testovaniu na COVID-19 dňa 27.2.2021
 4. Zoznam mobilných odberových miest v Bánovciach nad Bebavou.
  aktuálny od 15.2.2021
 5. SODB 2021
  Link na sčítanie sa nachádza v podstránke "Novinky"
 6. Tlačivo - priznanie k dani z nehnuteľností.
 7. Leták - zber separovaného odpadu v obci Dvorec na rok 2021.
 8. Oznámenie k podaniu daňových priznaní za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad k 31.1.2021.
 9. 01-daňovník /súhrn príloh/
 10. 02-pozemok
 11. 03-stavba slúžiaca na jeden účel
 12. 04-stavba slúžiaca na viac účelov
 13. 05-byt
 14. 06-pes
 15. 09-príloha zníženie /oslobodenie/
 16. Uznesenie vlády SR o predĺžení núdzového stavu.
 17. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2021.
 18. Vyhláška RÚVZ v TN zo dňa 8.12.2020
  zverejnené 10.12.2020
 19. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 09.12.2020
 20. Antigénové testovanie na koronavírus COVID -19 v okrese Bánovce nad Bebravou
  zverejnené 18.11.2020
 21. Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
  zverejnené 18.11.2020
 22. Modré autobusy budú jazdiť v prázdninovom režime.
  Tlačová správa TSK.
 23. Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška.
  nariadenie platné od 15.10.2020
 24. Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky.
  nariadenie platné od 15.10.2020
 25. Opatrenie ÚVZ SR - rúška od 1.10.2020
  1.10.2020
 26. Opatrenie ÚVZ SR - prevádzky a hromadné podujatia od 1.10.2020
  1.10.2020
 27. Opatrenie ÚVZ SR - po príchode na územie SR, hranice od 1.10.2020
  1.10.2020
 28. Uznesenie vlády SR - núdzový stav od 1.10.2020 na obdobie 45 dní.
 29. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
  zverejnené 24.09.2020
 30. Opatrenia RÚVZ platné od 20.9.2020.
 31. Pozvánka na 8.zasadnutie Obecného zastupiteľstva
 32. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 25.08.2020
 33. Oznam pre rodičov žiakov ZŠ- začiatok šk.roka 2020/2021
 34. Verejná vyhláška- Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení
 35. Pomôž aj Ty recyklácii.
 36. Zastavenie a státie na chodníkoch
  zverejnené 11.08.2020
 37. Dôležité - termíny a spôsob nakladania s odpadmi od 1.7.2020!!!
  informačný leták
 38. Rozhodnutie zriadovateľa o otvorení ZŠ s MŠ
 39. Uznesenie vlády SR - núdzový stav.
  Zákaz vychádzania od 8.4.2020 0.00 hod. do 13.4.2020 do 23.59 hod.
 40. Opatrenie ÚVZ SR - štátna karanténa po príchode na územie SR.
  zverejnené 8.4.2020
 41. Seniori, stop podvodníkom!
 42. Čo robiť a čo nerobiť v domácej izolácii.
  zverejnené 13.3.2020
 43. Usmernenie hlavného hygienika SR - štvrtá akltualizácia.
  zverejnené 13.3.2020
 44. Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov.
  zverejnené 13.3.2020
 45. Oznam riaditeľky ZŠ s MŠ Dvorec k prerušeniu vyučovania v období od 16.3.2020 do 27.3.2020
  zverejnené 13.3.2020
 46. Súhrn opatrení prijatých KŠ SR dňa 12.3.2020
  zverejnené 13.3.2020
 47. Telefónne linky ÚVZ - nepretržitá činnosť.
  zverejnené 12.3.2020
 48. Mimoriadna situácia na území celej SR od 12.3.2020 od 6.00
  zverejnené 12.3.2020
 49. Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe.
  zverejnené 11.3.2020
 50. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske prijíma v termíne od 11.3.2020 do odvolania opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu infekčných ochorení.
  zverejnené 10.3.2020
 51. Verejná vyhláška - rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí.
  Opatrenie ÚVZ SR zverejnené 10.3.2020
 52. Verejná vyhláška - rozhodnutie - zákaz fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám organizovať športové, kultúrne a spoločenské podujatia.
  Opatrenie ÚVZ SR zverejnené 10.3.2020
 53. Usmernenie pre obce - zamedzenie šírenia koronavírusu v SR.
  zverejnené 9.3.2020
 54. Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19.
  Informácie RÚVZ
 55. Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?
  Informácie RÚVZ
 56. Na úrady si už nemusíte nosiť...
  v zmysle Zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z.z.
 57. Zber - Papier,Plasty,Sklo
  zverejnené 17.1.2020
 58. Vianočný pozdrav
  zverejnené 23.12.2019
 59. Pozvánka na 4. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 25.9.2019 o 17.00 h. štvrté zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 60. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2019.
 61. Tlačivo na registráciu chovu.
 62. Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných.
  zverejnené 27.11.2018
 63. Výsledky volieb z 10.11.2018
  zverejnené 11.11.2018
 64. Leták - neplytvajte potravinami.
 65. Leták - predchádzanie vzniku odpadov.
 66. Leták - kompostovanie.
 67. Leták - komunitné kompostovanie.
 68. Leták - využitie bioodpadu v záhrade.
 69. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov 2018
  zverejnené 20.9.2018
 70. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu 2018
  zverejnené 20.9.2018
 71. Upozornenie vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy - zaburinenie.
 72. Upozornenie SPP - revízie plynových zariadení.
 73. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 14.01.2021