Aktuality

 1. Pozvánka na 6. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 19.2.2020 o 17.00 h. šieste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 2. Oznámenie k podaniu daňových priznaní za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad k 31.1.2020.
 3. 01-daňovník /súhrn príloh/
 4. 02-pozemok
 5. 03-stavba slúžiaca na jeden účel
 6. 04-stavba slúžiaca na viac účelov
 7. 05-byt
 8. 06-pes
 9. 09-príloha zníženie /oslobodenie/
 10. Výkup papiera
  zverejnené 17.1.2020
 11. Zber - Papier,Plasty,Sklo
  zverejnené 17.1.2020
 12. Výročná členská schôdza DHZ
  zverejnené 17.1.2020
 13. Voľby do NR SR- elektronická adresa- žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
  zverejnené 10.01.2020
 14. Vianočný pozdrav
  zverejnené 23.12.2019
 15. Adresa na doručenie do OVK 2020
  zverejnené 11.12.2019
 16. Pozvánka na 5.zasadnutie OZ
  zverejnené 5.12. 2019
 17. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 21.11.2019
 18. Výzva. Západoslovenská distribučná
  zverejnené 12.11.2019
 19. Voľby do NR SR 2020-informácie pre voliča
  zverejnené 12.11.2019
 20. Prednáška - Kompostovanie v kompostéroch
  zverejnené 15.10.2019
 21. Pozvánka na slávnostné odhalenie pamätnej tabule Jánovi Geletovi
  zverejnené 15.10.2019
 22. Pozvánka na 4. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 25.9.2019 o 17.00 h. štvrté zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 23. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 6.9.2019
 24. Oznámenie o uložení písomnosti - Stanislava Bencová
  zverejnené 12.7.2019
 25. Pozvánka na 3. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 26.6.2019 o 19.00 h. tretie zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 26. Voľba hlavného kontrolóra obce Dvorec.
  Obecné zastupiteľstvo v Dvorci na základe uznesenia č. 2/2019 bod 5 zo dňa 28.5.2019 v zmysle § 18a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Dvorec.
 27. Pozvánka na druhé zasadanie OZ
 28. Cyklistické preteky
  zverejnené 15.5.2019
 29. Voľby do EP-elektronická adresa-žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
  zverejnené 2.4.2019
 30. Oznámenie o uložení písomnosti - Stanislava Bencová
  zverejnené 21.3.2019
 31. Voľby do EP - elektronická adresa - delegovanie členov do OVK
  zverejnené 21.3.2019
 32. Voľby prezidenta-zoznam kandidátov
  zverejnené 25.2.2019
 33. Starostka obce zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov na deň 25.2.2019 o 17.00 h. prvé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 34. Voľby prezidenta-elektronická adresa-žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
  zverejnené 8.2.2019
 35. Voľby prezidenta-elektronická adresa-delegovanie členov do OVK
  zverejnené 7.2.2019
 36. Voľby do EP-Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
  zverejnené 6.2.2019
 37. Voľby prezidenta-Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
  zverejnené 15.1.2019
 38. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2019.
 39. Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ.
  Starostka Obce Dvorec zvoláva v zmysle §12, ods. 1 a §13, ods.4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 10. 12. 2018 t.j. v pondelok o 17.00 h. ustanovujúce zasadnutie OZ v Dvorci.
 40. Pozvánka na 22. zasadanie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 3.12.2018 o 17.00 h. dvadsiate druhé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 41. Tlačivo na registráciu chovu.
 42. Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných.
  zverejnené 27.11.2018
 43. Výsledky volieb z 10.11.2018
  zverejnené 11.11.2018
 44. Leták - neplytvajte potravinami.
 45. Leták - predchádzanie vzniku odpadov.
 46. Leták - kompostovanie.
 47. Leták - komunitné kompostovanie.
 48. Leták - využitie bioodpadu v záhrade.
 49. Pozvánka na 21. zasadanie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 6.11.2018 o 17.00 h. dvadsiate prvé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 50. Pozvánka na 20. zasadanie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 25.9.2018 o 17.00 h. dvadsiate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 51. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov 2018
  zverejnené 20.9.2018
 52. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu 2018
  zverejnené 20.9.2018
 53. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 13.9.2018
 54. Komunálne voľby 2018 - zverejnenie elektronickej adresy
  zverejnené 30.8.2018
 55. Komunálne voľby 2018 - menovanie zapisovateľa
  zverejnené 30.8.2018
 56. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 24. 8. 2018
 57. Komunálne voľby 2018 - počet poslancov a obvodov
  zverejnené 17.8.2018
 58. Komunálne voľby 2018 - počet obyvateľov
  zverejnené 17.8.2018
 59. Komunálne voľby 2018 - Informácie pre voliča
  zverejnené 20.7.2018
 60. Upozornenie vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy - zaburinenie.
 61. TSK a SAD Trenčín spustili letnú sezónu - cykloautobusy na trase Trenčín - Dubodiel - Bánovce nad Bebravou.
  Sobota, Nedeľa a sviatok od 2.6.2018 do 2.9.2018
 62. Pozvánka na 19. zasadanie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 25.6.2018 o 18.00 h. devetnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 63. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 14.6.2018
 64. Upozornenie SPP - revízie plynových zariadení.
 65. Informácia MV SR - SMS na číslo tiesňového volania 112.
 66. Oznámenie o uložení písomnosti
  zverejnené 10.4.2018
 67. Pozvánka na 18. zasadanie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 21.3.2018 o 17.00 h. osemnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 68. Seniori, pozor!
  Polícia radí seniorom ako sa nestať obeťou zlodejov a podvodníkov.
 69. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Bencová Stanislava
  zverejnené 15.1.2018
 70. Šťastné a veselé vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2018.
 71. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Bencová Stanislava
  zverejnené 14.12.2017
 72. Vykurovanie - obce
  zverejnené 5.12.2017
 73. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Bencová Stanislava
  zverejnené 26.10.2017
 74. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva TSK - VO č. 1
  zverejnené 9.10.2017
 75. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu TSK
  zverejnené 9.10.2017
 76. Výberové konanie na funkciu - hlavný kontrolór obce Dvorec.
  zverejnené 4.10.2017
 77. Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
  Zverejnené 21.8.2017
 78. Tour de Baška - pozývame občanov na stretnutie s Jaroslavom Baškom dňa 3.8.2017 o 12.00 h. pred obecným úradom.
  zverejnené 28.7.2017
 79. Informácie pre voliča - voľby do orgánov samosprávnych krajov
  Zverejnené 4.7.2017
 80. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou Dvorec.
  zverejnené 5.5.2017
 81. Ochrana lesov pred požiarmi - 2017.
  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou.
 82. Oznámenie k podaniu daňových priznaní za daň z nehnuteľností, za psa a poplatku za komunálny odpad do 31.1.2017.
 83. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2017.
 84. Oznámenie obce - opotrebované pneumatiky.
  zverejnené 20.12.2016
 85. Informácia SPP - od 1.7.2016 prísnejšie postihy za nelegálny odber energií.
 86. Štastné a veselé vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2016.
 87. Voľby do NR SR 2016 - elektronická adresa.
  zverejnené 7.12.2015
 88. Informácia pre voliča - voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
  zverejnené 20.11.2015