Aktuality

 1. Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby.
  Pre stavebné objekty: SO 01 - Rozšírenie distribučného rozvodu NN , SO 01 – Rozšírenie verejného osvetlenia na pozemkoch parciel: C-KN 508/1, 508/2, 519, 520, 132/2, 133, 131, 132/4
 2. Antigénové testovanie na koronavírus COVID -19 v okrese Bánovce nad Bebravou
  zverejnené 18.11.2020
 3. Výkup papiera výmenou za hygienické výrobky -23.11.2020 pred obchodom Jednota
  zverejnené 18.11.2020
 4. Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
  zverejnené 18.11.2020
 5. Modré autobusy budú jazdiť v prázdninovom režime.
  Tlačová správa TSK.
 6. Informácie k celoplošnému testovaniu na COVID-19
  V obci Dvorec podľa aktuálnych pokynov prebehne testovanie v jeden deň - nedeľu 1.11.2020
 7. Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška.
  nariadenie platné od 15.10.2020
 8. Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky.
  nariadenie platné od 15.10.2020
 9. Opatrenie ÚVZ SR - rúška od 1.10.2020
  1.10.2020
 10. Opatrenie ÚVZ SR - prevádzky a hromadné podujatia od 1.10.2020
  1.10.2020
 11. Opatrenie ÚVZ SR - po príchode na územie SR, hranice od 1.10.2020
  1.10.2020
 12. Uznesenie vlády SR - núdzový stav od 1.10.2020 na obdobie 45 dní.
 13. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
  zverejnené 24.09.2020
 14. Opatrenia RÚVZ platné od 20.9.2020.
 15. Pozvánka na 8.zasadnutie Obecného zastupiteľstva
 16. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 25.08.2020
 17. Oznam pre rodičov žiakov ZŠ- začiatok šk.roka 2020/2021
 18. Verejná vyhláška- Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení
 19. Pomôž aj Ty recyklácii.
 20. Zastavenie a státie na chodníkoch
  zverejnené 11.08.2020
 21. Dôležité - termíny a spôsob nakladania s odpadmi od 1.7.2020!!!
  informačný leták
 22. Rozhodnutie zriadovateľa o otvorení ZŠ s MŠ
 23. Pozvánka na 7. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 28.5.2020 o 17.00 h. siedme zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 24. Uznesenie vlády SR - núdzový stav.
  Zákaz vychádzania od 8.4.2020 0.00 hod. do 13.4.2020 do 23.59 hod.
 25. Opatrenie ÚVZ SR - štátna karanténa po príchode na územie SR.
  zverejnené 8.4.2020
 26. Seniori, stop podvodníkom!
 27. Čo robiť a čo nerobiť v domácej izolácii.
  zverejnené 13.3.2020
 28. Usmernenie hlavného hygienika SR - štvrtá akltualizácia.
  zverejnené 13.3.2020
 29. Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov.
  zverejnené 13.3.2020
 30. Oznam riaditeľky ZŠ s MŠ Dvorec k prerušeniu vyučovania v období od 16.3.2020 do 27.3.2020
  zverejnené 13.3.2020
 31. Súhrn opatrení prijatých KŠ SR dňa 12.3.2020
  zverejnené 13.3.2020
 32. Telefónne linky ÚVZ - nepretržitá činnosť.
  zverejnené 12.3.2020
 33. Mimoriadna situácia na území celej SR od 12.3.2020 od 6.00
  zverejnené 12.3.2020
 34. Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe.
  zverejnené 11.3.2020
 35. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske prijíma v termíne od 11.3.2020 do odvolania opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu infekčných ochorení.
  zverejnené 10.3.2020
 36. Verejná vyhláška - rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí.
  Opatrenie ÚVZ SR zverejnené 10.3.2020
 37. Verejná vyhláška - rozhodnutie - zákaz fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám organizovať športové, kultúrne a spoločenské podujatia.
  Opatrenie ÚVZ SR zverejnené 10.3.2020
 38. Usmernenie pre obce - zamedzenie šírenia koronavírusu v SR.
  zverejnené 9.3.2020
 39. Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19.
  Informácie RÚVZ
 40. Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?
  Informácie RÚVZ
 41. Na úrady si už nemusíte nosiť...
  v zmysle Zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z.z.
 42. Oznámenie k podaniu daňových priznaní za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad k 31.1.2020.
 43. 01-daňovník /súhrn príloh/
 44. 02-pozemok
 45. 03-stavba slúžiaca na jeden účel
 46. 04-stavba slúžiaca na viac účelov
 47. 05-byt
 48. 06-pes
 49. 09-príloha zníženie /oslobodenie/
 50. Zber - Papier,Plasty,Sklo
  zverejnené 17.1.2020
 51. Vianočný pozdrav
  zverejnené 23.12.2019
 52. Výzva. Západoslovenská distribučná
  zverejnené 12.11.2019
 53. Pozvánka na 4. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 25.9.2019 o 17.00 h. štvrté zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 54. Voľba hlavného kontrolóra obce Dvorec.
  Obecné zastupiteľstvo v Dvorci na základe uznesenia č. 2/2019 bod 5 zo dňa 28.5.2019 v zmysle § 18a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Dvorec.
 55. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2019.
 56. Tlačivo na registráciu chovu.
 57. Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných.
  zverejnené 27.11.2018
 58. Výsledky volieb z 10.11.2018
  zverejnené 11.11.2018
 59. Leták - neplytvajte potravinami.
 60. Leták - predchádzanie vzniku odpadov.
 61. Leták - kompostovanie.
 62. Leták - komunitné kompostovanie.
 63. Leták - využitie bioodpadu v záhrade.
 64. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov 2018
  zverejnené 20.9.2018
 65. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu 2018
  zverejnené 20.9.2018
 66. Upozornenie vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy - zaburinenie.
 67. Upozornenie SPP - revízie plynových zariadení.
 68. Informácia MV SR - SMS na číslo tiesňového volania 112.