Dokumenty

 1. Rozpočet na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024.
  zverejnené 16.12.2021
 2. Dodatok č. 2/2021 k VZN č. 1/2016 - originálne kompetencie.
  zverejnené 16.12.2021
 3. Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 5/2011 - originálne kompetencie.
  zverejnené 16.12.2021
 4. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2020.
  zverejnené 28.9.2021
 5. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2019.
  zverejnené 28.9.2021
 6. Záverečný účet obce Dvorec za rok 2020.
  zverejnené 1.7.2021
 7. Rozpočet na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023.
  zverejnené 16.12.2020
 8. Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 5/2011 - originálne kompetencie.
  zverejnené 16.12.2020
 9. Poplatky na rok 2021.
  zverejnené 16.12.2020
 10. VZN č. 3/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dvorec.
  zverejnené 16.12.2020
 11. VZN č. 2/2020 o čiastočnej úhrade nákladov MŠ, ŠKD, ŠJ.
  zverejnené 16.12.2020
 12. VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska.
  zverejnené 23.9.2020
 13. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
 14. Záverečný účet za rok 2019
 15. Rozpočet na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022.
  zverejnené 16.12.2019
 16. Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 5/2011 - originálne kompetencie.
  zverejnené 16.12.2019
 17. Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 1/2016 - poplatok za KO.
  zverejnené 16.12.2019
 18. Poplatky na rok 2020.
  zverejnené 16.12.2019
 19. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2018.
  zverejnené 31.5.2019
 20. Záverečný účet za rok 2018.
  zverejnené 31.5.2019
 21. VZN č. 1/2019 - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ a vo výdajnej ŠJ.
  zverejnené 29.5.2019
 22. Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 5/2011
  zverejnené 26.2.2019
 23. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
  zverejnené 26.2.2019
 24. Rozpočet na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
  zverejnené 13.12.2018
 25. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2017
  zverejnené 13.12.2018
 26. Dodatok č. 2/2018 k VZN č. 5/2011.
  zverejnené 11.12.2018
 27. Poplatky na rok 2019.
  zverejnené 11.12.2018
 28. Záverečný účet za rok 2017
  zverejnené 28.6.2018
 29. Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 5/2011
  zverejnené 17.1.2018
 30. Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 5/2011
  zverejnené 15.12.2017
 31. Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 1/2016
  zverejnené 15.12.2017
 32. Poplatky - rok 2018.
  zverejnené 15.12.2017
 33. Rozpočet na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
  zverejnené 14.12.2017
 34. Zmluva o prevode nehnuteľného majetku
  zverejnené 28.9.2017
 35. Zmluva o prevode hnuteľného majetku
  zverejnené 28.9.2017
 36. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2016
  zverejnené 28.9.2017
 37. VZN č. 1/2017 - o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov.
  zverejnené 26.9.2017
 38. Návrh záverečného účtu za rok 2016
  zverejnené 23. 5. 2017
 39. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ.
  zverejnené 24.3.2017
 40. Rozpočet na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019.
  zverejnené 16.12.2016
< 1 2 3 >