Dokumenty

 1. Záverečný účet obce Dvorec za rok 2020.
  zverejnené 1.7.2021
 2. Rozpočet na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023.
  zverejnené 16.12.2020
 3. Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 5/2011 - originálne kompetencie.
  zverejnené 16.12.2020
 4. Poplatky na rok 2021.
  zverejnené 16.12.2020
 5. VZN č. 3/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dvorec.
  zverejnené 16.12.2020
 6. VZN č. 2/2020 o čiastočnej úhrade nákladov MŠ, ŠKD, ŠJ.
  zverejnené 16.12.2020
 7. VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska.
  zverejnené 23.9.2020
 8. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
 9. Záverečný účet za rok 2019
 10. Rozpočet na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022.
  zverejnené 16.12.2019
 11. Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 5/2011 - originálne kompetencie.
  zverejnené 16.12.2019
 12. Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 1/2016 - poplatok za KO.
  zverejnené 16.12.2019
 13. Poplatky na rok 2020.
  zverejnené 16.12.2019
 14. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2018.
  zverejnené 31.5.2019
 15. Záverečný účet za rok 2018.
  zverejnené 31.5.2019
 16. VZN č. 1/2019 - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ a vo výdajnej ŠJ.
  zverejnené 29.5.2019
 17. Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 5/2011
  zverejnené 26.2.2019
 18. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
  zverejnené 26.2.2019
 19. Rozpočet na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
  zverejnené 13.12.2018
 20. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2017
  zverejnené 13.12.2018
 21. Dodatok č. 2/2018 k VZN č. 5/2011.
  zverejnené 11.12.2018
 22. Poplatky na rok 2019.
  zverejnené 11.12.2018
 23. Záverečný účet za rok 2017
  zverejnené 28.6.2018
 24. Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 5/2011
  zverejnené 17.1.2018
 25. Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 5/2011
  zverejnené 15.12.2017
 26. Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 1/2016
  zverejnené 15.12.2017
 27. Poplatky - rok 2018.
  zverejnené 15.12.2017
 28. Rozpočet na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
  zverejnené 14.12.2017
 29. Zmluva o prevode nehnuteľného majetku
  zverejnené 28.9.2017
 30. Zmluva o prevode hnuteľného majetku
  zverejnené 28.9.2017
 31. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2016
  zverejnené 28.9.2017
 32. VZN č. 1/2017 - o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov.
  zverejnené 26.9.2017
 33. Návrh záverečného účtu za rok 2016
  zverejnené 23. 5. 2017
 34. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ.
  zverejnené 24.3.2017
 35. Rozpočet na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019.
  zverejnené 16.12.2016
 36. VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad.
  zverejnené 16.12.2016
 37. Dodatok č.1/2016 k VZN č. 5/2011
  zverejnené 16.12.2016
 38. Poplatky platné pre rok 2017
  zverejnené 16.12.2016
 39. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2015
  zverejnené 13.12.2016
 40. Rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
  zverejnené 17.12.2015
< 1 2 3 >