Kontakt

Toto webové sídlo www.dvorec.sk spravuje Obec Dvorec a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obecný úrad
Obec Dvorec
Dvorec 69
956 55 Veľké Chlievany

IČO: 00310387

Samosprávny kraj: Trenčiansky
Okres: Bánovce nad Bebravou
Región: Bánovce nad Bebravou
Počet obyvateľov: 437
Rozloha:  266 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1455

Všeobecné informácie: obecdvorec@stonline.sk
Podateľňa: obecdvorec@stonline.sk


Starostka obce: Ing. Eva Srncová, mobil - práca: 0911 328 668, obecdvorec@stonline.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: obecdvorec@stonline.sk

Sekretariát: Ivana Vrábelová
Tel.: 038 / 760 23 68, Email: obecdvorec@stonline.sk 
 

Kompetencie:

Obec Dvorec  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Dvorec je zriadený na Mestskom úrade v Bánovciach nad Bebravou.               .

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00-15.00
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00-15.00
Štvrtok 8.00-16.00
Piatok 8.00-14.00

Aktualizované 1.1.2016

Technický prevádzkovateľ webstránky: webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk