Obecné zastupiteľstvo

 

Starostka obce:

Ing. Eva Srncová

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Dvorci vo volebnom období 2019-2022:

Dominik Chromek       zástupca starostky obce                    

Marián Broniš              

Mgr. Lineta Feketeová  

Mgr. Júlia Masárová

Jana Polušinová

              

Hlavný kontrolór:                               

Ing. Miroslav Kubica   

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenia zo zasadnutí:

 1. Uznesenie č. 16/2022
  Zverejnené 05.05.2022
 2. Zápisnica zo 16. zasadnutia OZ zo dňa 26.4.2022
  Zverejnené 05.05.2022
 3. Zápisnica z 15.zasadnutia OZ zo dňa 13.4.2022
  Zverejnené 14.4.2022
 4. Zápisnica zo 14.zasadnutia OZ zo dňa 14.3.2022
  Zverejnené 14.4.2022
 5. Uznesenie 13-2021
  Zverejnené 21.12.2021
 6. Uznesenie č. 12-2021
  zverejnené 07.10.2021
 7. Uznesenie č. 11-2021
  zverejnené 01.07.2021
 8. Uznesenie č. 10-2021
  zverejnené 06.04.2021
 9. Uznesenie č.9-2020
  zverejnené 18.12.2020
 10. Uznesenie č.8/2020
 11. Uznesenie č.7/2020
 12. Uznesenie č. 6-2020
  zverejnené 26.2.2020
 13. Uznesenie č.5/2019
  zverejnené 18.12.2019
 14. Uznesenie č. 4 /2019
  zverejnené 3.10.2019
 15. Uznesenie č. 3/A-2019
  zverejnené 27.6.2019
 16. Uznesenie č. 3/2019
  zverejnené 27.6.2019
 17. Uznesenie č. 2/2019
  zverejnené 31.5.2019
 18. Uznesenie č. 1-2019
  zverejnené 8.3.2019
 19. Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia dňa 10.12.2018
  zverejnené 11.12.2018
 20. Uznesenie č. 22 - 2018
  zverejnené 7.12.2018
< 1 2 3 4 >