Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dvorec na roky 2023-2028

  1. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dvorec na roky 2023-2028