Program rozvoja vidieka

 

 

 Názov projektu: Výstavba chodníka v obci Dvorec.

Hlavný cieľ: Prioritným cieľom projektu je posilnenie infraštruktúrnej vybavenosti územia prostredníctvom komplexnej úpravy. Prostredníctvom výstavby chodníka v obci Dvorec, sa posilní vybavenosť územia.

Vybudovanie chodníka bude mať za následok zvýšenie konkurencieschopnosti obce Dvorec. Realizáciou projektu sa zlepší nielen vizuálny charakter obce, ale i kvalita miestnej infraštruktúry, čo bude mať za následok zvýšenie bezpečnosti života obyvateľov i návštevníkov obce.

Ciele projektu:

- zlepšenie a rozvoj slabej lokálnej infraštruktúry v obci a tým zlepšenie kvality života na vidieku

- zlepšenie bezpečnosti premávky v obci

- zlepšenie vzhľadu obce a jej atraktivity pre obyvateľov aj návštevníkov

- podpora hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a dosiahnutie pozitívnych zmien v obci

Projekt je v súlade s PRV SR 2014 - 2020, najmä FO 6B: navrhované investície budú mať vplyv na miestny ekonomický rozvoj v podobe vytvorenia podmienok pre podnikateľov a zároveň zlepšené podmienky pre život obyvateľov budú mať vplyv na zabránenie odlivu obyvateľov z vidieka.