Školstvo

      Materská škola    Základná škola
  1. História základnej školy s materskou školou
    výber z kroniky obce
  1. Dotácia z rezervy predsedu vlády
    Výmena okien na budove materskej školy a obecného úradu